โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 97ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 0-2623-1562